นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางณิชชา เมฆสุวรรณ
  หัวหน้ากองการศึกษา
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล
 • นายวราวุฒิ ชูแสง
  หัวหน้ากองช่าง

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา (ดู : 368)

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา               สถาปัตฯ มทร.ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นร้านน้ำชาฟุเจา ศิลปะริมทางนำโดย ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก และนักศึกษา นายอภิชาต ศิริวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังสร้างงานศิลปะริมทาง หรือสตรีทอาร์ตของเมืองเก่าสงขลา โดยได้รับงบประมาณและ...