นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางนงเยาว์ แม่นสกุล
  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 • นางพิลาสลักษณ์ เมฆสุวรรณ
  หัวหน้ากองการศึกษา
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (ดู : 200)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558           นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...