นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวัฒนา เรืองมาก
  เลขานุการนายก
 • นายสุดใจ เพชรหนูเสด
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่