หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (ดู: 988)

หมวกประดิษฐ์ (ดู: 2,359)
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย (ดู: 1,103)
วัดนาสีทอง (ดู: 1,126)
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีทอง (ดู : 1,355)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... อ่าน (1,123)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (1,098)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ อ่าน (1,355)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประ... อ่าน (1,266)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้... อ่าน (1,280)
   
ทต.น้ำน้อย : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ อ่าน (4)
ทต.น้ำน้อย : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่องการรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ อ่าน (3)
อบต.ทุ่งหวัง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 อ่าน (9)
อบต.บ่อดาน : สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนลูกรังสายชมทุ่ง-สายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 2 อ่าน (14)
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของ อบต.ท่าชะมวง อ่าน (17)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย อ่าน (215)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสามแยกถนนศรีโคกสัก-ตามี อ่าน (207)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (754)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (6,634)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (1,346)

 
กิจกรรม ๑๒ สิงหาคมมหาราชินีฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 26)
 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 134)
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 184)

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (771)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2,178)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (8,034)

   
สอบถามตำแหน่งว่าง อ่าน(185) ตอบ(0)
อ่าน(2,133) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2,574) ตอบ(0)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2,274) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3,460) ตอบ(1)
   
อบต.เขาแดง ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค อ่าน(25) ตอบ(0)
อบต.คูหา ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค อ่าน(22) ตอบ(1)
ทต.ลำไพล ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อ่าน(17) ตอบ(0)
อบต.บางกล่ำ เข้าแท่ง อ่าน(135) ตอบ(0)
อบต.บางกล่ำ เข้าแท่ง อ่าน(116) ตอบ(0)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation