นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวบุญยืน มะตุลา
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวัฒนา เรืองมาก
  เลขานุการนายก
 • นายสุดใจ เพชรหนูเสด
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่