หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (ดู: 999)

หมวกประดิษฐ์ (ดู: 2,369)
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย (ดู: 1,127)
วัดนาสีทอง (ดู: 1,139)
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีทอง (ดู : 1,382)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... อ่าน (1,141)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (1,109)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ อ่าน (1,382)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประ... อ่าน (1,311)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้... อ่าน (1,295)
   
ทม.กำแพงเพชร : รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2557 อ่าน (385)
อบต.ควนรู : รายงานผลการดำเนินงาน ปี 57 อ่าน (391)
อบต.คลองทราย : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชมานิต ตอนที่ 4 หม... อ่าน (412)
ทม.ทุ่งตำเสา : เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหารา... อ่าน (398)
อบต.เกาะสะบ้า : ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559) อ่าน (373)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย อ่าน (231)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสามแยกถนนศรีโคกสัก-ตามี อ่าน (218)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (773)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (6,647)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (1,360)

 
โครงการประเพณีวันลอยวันกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 13)
 
กิจกรรม ๑๒ สิงหาคมมหาราชินีฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 36)
 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 142)

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (798)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2,201)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (8,056)

   
สอบถามตำแหน่งว่าง อ่าน(287) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเพื่อขอโอนย้าย อ่าน(28) ตอบ(0)
อ่าน(2,134) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2,578) ตอบ(0)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2,277) ตอบ(0)
   
ทม.คอหงส์ ตลาดศรีตรัง อ่าน(48) ตอบ(0)
อบต.คลองเปียะ canada goose hannover ergonomic business furniture essentials อ่าน(100) ตอบ(0)
ทต.พะวง le istituzioni europee hanno dovuto prendere decisioni urgenti e radicali อ่าน(116) ตอบ(0)
ทต.สทิงพระ giubbotti woolrich wonder the questions you have on Aloid อ่าน(144) ตอบ(0)
อบต.ท่าข้าม moncler outlet happy inlaws Brickyard fish ponds Topo map อ่าน(145) ตอบ(0)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation