นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางณิชชา เมฆสุวรรณ
  หัวหน้ากองการศึกษา
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล
 • นายวราวุฒิ ชูแสง
  หัวหน้ากองช่าง

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสทิงพระ (ดู : 154)

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งนำเอางานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการมาใช้ประโยชน์      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หาดมหาราช เทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา      พร้อมชมนิทรรศการเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา...