นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางณิชชา เมฆสุวรรณ
  หัวหน้ากองการศึกษา
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล
 • นายวราวุฒิ ชูแสง
  หัวหน้ากองช่าง

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ให้ชาวประมง จ.สงขลา (ดู : 16)

          ที่บริเวณโรงเรียนบ้านปาก บางนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ กรมประมง จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้ชาวประมง จ.สงขลา โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้กรมประมง เพื่อนำไปจัดวางในทะเลบริเวณ บ้านปากบางนาทับ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและสร้างอาชีพให้กับชาวประมงมีราย...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่