นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางณิชชา เมฆสุวรรณ
  หัวหน้ากองการศึกษา
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวินัย มงคลรัตน์
  ปลัดเทศบาล
 • นายวราวุฒิ ชูแสง
  หัวหน้ากองช่าง

ปรับปรุงคลอง พล.อ.อาทิตย์ ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง (ดู : 9)

ปรับปรุงคลอง พล.อ.อาทิตย์ ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง          กรมชลประทานวางแผนแก้ปัญหาน้ำในคาบ สมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ขยายคลองพล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก จาก 40 เมตรเป็น 70 เมตร ขยายความจุจาก 2 ล้านลบ.ม. เป็น 7 ล้านลบ.ม. เผยเป็นแหล่งน้ำเดียวที่มีอยู่สำหรับใช้เพาะปลูกฤดูแล้ง ส่วนปัญหาน้ำท่วมใช้วิธีสร้างคันกั้นน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลอง และผันน้ำจากทะเลสาบสงขลาออกอ่าวไทย ...