หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (ดู: 984)

หมวกประดิษฐ์ (ดู: 2,353)
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย (ดู: 1,100)
วัดนาสีทอง (ดู: 1,112)
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีทอง (ดู : 1,340)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... อ่าน (1,112)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (1,091)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ อ่าน (1,340)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประ... อ่าน (1,263)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้... อ่าน (1,270)
   
อบต.จะทิ้งพระ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิกา... อ่าน (92)
อบต.ท่าโพธิ์ : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 อ่าน (73)
ทต.ปาดัง : ประกาศเทศบาลตำบลปาดัง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร... อ่าน (64)
ทต.บ้านไร่ : กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ... อ่าน (82)
ทต.พะวง : ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ... อ่าน (70)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย อ่าน (210)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสามแยกถนนศรีโคกสัก-ตามี อ่าน (200)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (728)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (6,629)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสี... อ่าน (1,316)

 
กิจกรรม ๑๒ สิงหาคมมหาราชินีฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 19)
 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 126)
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: 180)

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (755)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2,166)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (8,015)

   
อ่าน(2,132) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2,571) ตอบ(0)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2,273) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3,457) ตอบ(1)
โอนย้าย อ่าน(3,627) ตอบ(4)
   
อบต.สะกอม(จะนะ) รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาว่างไหมค่ะ อ่าน(36) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์ ช่วยซ่อมทางพรหมคีรีหน่อยหลังฝนตกถนนชำรุด อ่าน(31) ตอบ(0)
อบต.ท่าโพธิ์ รับโอน หัวหน้าสำนักงานปลัด นักบริหารงาน 7 อ่าน(22) ตอบ(0)
ทต.สำนักขาม สามเหลี่ยมชายแดน สะเดา-ปาดังเบซาร์- ด่านนอก( SPD-BT) อ่าน(81) ตอบ(0)
ทต.พะตง สมควรหรือไม่ อ่าน(91) ตอบ(0)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation