หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

หมวกประดิษฐ์
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย
วัดนาสีทอง
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ (ดู : 1208)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (993)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (981)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1171)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๐ อ่าน (1167)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1120)
   
ทม.คอหงส์ ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 23 ก.ค. และ 25 ก.ค. 57 อ่าน (116)
ทม.คอหงส์ โลกซ้องประสานสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก อ่าน (123)
ทม.คอหงส์ ร่วมกันสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557 อ่าน (133)
อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ อ่าน (159)
ทต.ท่าช้าง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อ่าน (137)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (546)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (6482)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1179)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดบ้านนางฉายเลี่ยน(บริเวณห้วยเปี๊ยะ) อ่าน (1784)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1724)

 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
 
เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (564)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2000)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (7777)

   
อ่าน(2044) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2467) ตอบ(1)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2180) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3372) ตอบ(1)
โอนย้าย อ่าน(3512) ตอบ(4)
   
ทต.พะตง  ธาตุแท้(สันดาน)นักการเมือง อ่าน(143) ตอบ(0)
ทต.พะตง  วิถีทางของ "ดม" อ่าน(122) ตอบ(2)
อบต.พังยาง  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน(71) ตอบ(0)
อบต.ระโนด  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน(66) ตอบ(0)
ทต.คูหาใต้  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน(39) ตอบ(0)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation