หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

หมวกประดิษฐ์
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย
วัดนาสีทอง
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 4
 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ (ดู : 1304)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1064)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (1047)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1231)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๐ อ่าน (1234)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1181)
   
ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงงาม อ่าน (184)
ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ามัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม - ชายทะเล (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม อ่าน (174)
ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประตูเขียน - คลองอาทิตย์ (ต่อเนื่อง) หมุ่ที่ 5 ตำบลม่วงงาม อ่าน (172)
ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายมะขามคลาน2-สายกลางบ้าน ม.10 ตำบลม่วงงาม อ่าน (168)
อบต.วัดจันทร์ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560) อ่าน (162)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย อ่าน (188)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสามแยกถนนศรีโคกสัก-ตามี อ่าน (177)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (684)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (6592)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1249)

 
กิจกรรม ๑๒ สิงหาคมมหาราชินีฯ ประจำปี ๒๕๕๗
 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (647)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2120)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (7934)

   
อ่าน(2117) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2539) ตอบ(1)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2246) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3436) ตอบ(1)
โอนย้าย อ่าน(3595) ตอบ(4)
   
ทม.คอหงส์  สอบถามงานว่าง อ่าน(88) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ขอที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ครับ อ่าน(78) ตอบ(1)
อบต.ทับช้าง  เว็บไซต์ใหม่สวยงามมาก อ่าน(79) ตอบ(0)
อบต.ป่าขาด  ทางเข้าวัดและโรงเรียน อ่าน(71) ตอบ(0)
ทต.พะตง  เทิดทูนสถาบัน อ่าน(105) ตอบ(3)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation