หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

หมวกประดิษฐ์
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย
วัดนาสีทอง
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ (ดู : 1231)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1011)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (994)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1184)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๐ อ่าน (1183)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (1137)
   
ทต.น้ำน้อย ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้ อ่าน (184)
ทต.น้ำน้อย ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ตารางการสอบและสถานที่สอบ อ่าน (181)
ทม.คอหงส์ ผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่องสร้าง จำนวน 7 โครงการ อ่าน (160)
ทม.คอหงส์ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ อ่าน (162)
ทต.ควนเนียง การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2557 อ่าน (153)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (595)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๑ รายการ ของเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (6521)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1193)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดบ้านนางฉายเลี่ยน(บริเวณห้วยเปี๊ยะ) อ่าน (1804)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1741)

 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
 
เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (585)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (2035)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (7817)

   
อ่าน(2060) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2483) ตอบ(1)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(2195) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3388) ตอบ(1)
โอนย้าย อ่าน(3536) ตอบ(4)
   
ทต.พะตง  ร้องเรียนไฟเกาะกลาง อ่าน(57) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ซ.11ปุณณกัณ ข้างคอนโด BENU กำลังจะเกิดปัญหาใหญ่ อ่าน(62) ตอบ(1)
อบต.คลองหรัง  ตอบข้อร้องเรียน ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง อ่าน(62) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  เรื่องน้ำประปาเข้าซอย.... อ่าน(60) ตอบ(0)
ทต.นาทับ  การรับสมัครงาน เรื่่องวุฒิที่จะรับ อ่าน(72) ตอบ(2)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation