หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

หมวกประดิษฐ์
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย
วัดนาสีทอง
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 1
 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ (ดู : 864)

   
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เีรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (521)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. อ่าน (726)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (900)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๐ อ่าน (907)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (875)
   
อบต.คลองหอยโข่ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักเรือนไทย อ่าน (117)
ทต.สทิงพระ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประเภท (สื่อการเรียนการสอน) อ่าน (132)
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชน ครั้งที่๒ อ่าน (146)
อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 อ่าน (144)
อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทุ่งหมอ อ่าน (149)


ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (925)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดบ้านนางฉายเลี่ยน(บริเวณห้วยเปี๊ยะ) อ่าน (1503)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาสีทอง อ่าน (1473)
ประกาศเทศบาลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผลสามัคคี อ่าน (2729)
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง ประมูลงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายผลสามัคคี ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน (2543)

 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
 
เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


รับโอนย้าย อ่าน (245)
รับโอน (ย้าย) อ่าน (1589)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล อ่าน (7193)

   
อ่าน(1811) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ อ่าน(2213) ตอบ(0)
แจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล อ่าน(1963) ตอบ(0)
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่าน(3192) ตอบ(1)
โอนย้าย อ่าน(3274) ตอบ(4)
   
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ่าน(61) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  ส้วมเต็ม ติดต่อต่อเทศบาลยังไงครับ อ่าน(63) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ช่วงนี้ยุงกลางวันเยอะมาก อ่าน(59) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  น้ำขยะจากรถขนขยะเทศบาลคอหงส์ อ่าน(70) ตอบ(1)
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ่าน(50) ตอบ(0)

 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation